دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
اهداف دشمنان انقلاب اسلامی از نفوذ در خواص تاریخ درج خبر :1395-11-14
آسيب زدن به امنيت كشور و ايجاد ناامني ناامني كه به واقع موجبات تزلزل در بسياري از مسائل هر نظام را فراهم مي آورد يكي از اهدافي است كه دشمنان در آينده نيز عليه ملت ايران تعقيب خواهند كرد كه ممكن است از طرق مختلف و به بهانه هاي گوناگوني صورت پذيرد. گاه از طريق ايجاد حاشيه هاي ناامن مثل افغانستان، عراق و... و گاه هم از طريق بمب گذاري هاي كور در داخل كشور و گاه... .

بدون ترديد انقلاب ملت ايران به رهبري امام راحل (ره). دشمنان قسم خورده اي دارد كه ملت ايران در طول تاريخ اين چنين دشمناني به خود نديده است. اينان هر روز در صدد پي افكني نقشه و طرح هاي خاصي براي انحراف طبقات و اقشار مختلف جامعه از اهداف و مسير نوراني انقلاب و اسلام بوده و در اين راه از هيچ ترفندي فروگذار نيستند.
اين دشمنان در تلاش براي يارگيري از عناصر داخلي مي باشند تا با كمك آنان بتوانند به اهداف خويش دست پيدا كنند كه در اين جا بايد با تأسف تمام گفت كه گاه خواص جامعه ما طعمه آنان شده در حالي كه چه بسا خود نيز از آن بي خبرند و به خود و انقلاب و اسلام لطماتي جبران ناپذير وارد مي آورند. به عبارتي اين خواص مؤثر كه گاه مورد استفاده سوء دشمنان واقع شده و به خيال خدمت، به ملت خويش خيانت روا مي دارند.
يكي از مباحثي كه در سال هاي اخير به خوبي از سوي مقام معظم رهبري مطرح گرديده است موضوع عوام و خواص مي باشد كه بايد ديد اصولاً دشمنان انقلاب با نفوذ در خواص تا چه اهدافي را دنبال مي كنند.
نفوذ دشمنان انقلاب در خواص يكي از برنامه هاي ثابت و اصلي دشمنان اين است كه بتوانند از توان و موقعيت خواص جامعه به نفع خويش سودجويي و بهره برداري كنند. اين موضوع از همان ابتداي انقلاب تاكنون به شيوه هاي مختلف و با شگردهاي گوناگون وجود داشته است بطوري كه حتي اينان از رئيس جمهور يك مملكت انقلابي هم بعنوان ابزاري در راستاي تامين منافع خويش بهره گرفتند و موجبات زحمت و سختي ملت عزيز ايران را فراهم آوردند.
در اين جا بايد گفت كه دشمنان ما از نفوذ در خواص جامعه اهداف ابتدائي و نهايي دارند كه از جمله اهداف نهايي آن مشروعيت زدائي از نظام، اسقاط نظام ولايي و... مي باشد آنان با سوء استفاده از ساده لوحي برخي عناصر به ظاهر انقلابي (و به اصطلاح خواص) توانستند به برخي از اهداف ابتدايي خويش كه ذيلاً بدان مي پردازيم برسند.
1.ايجاد جبهه نفاق از جمله مسائلي كه همواره و در طول تاريخ، جامعه اسلامي را رنج داده و آسيب هاي جدي به آن وارد آورده جبهه نفاق بوده است. متاسفانه دشمنان ما توانستند بذر نفاق را در جامعه كاشته و تلاش نمودند تا با ايجاد شكاف در ميان مردم، جبهه نيروهاي انقلاب را تضعيف نمايند.
2. به چالش كشيدن نظام اسلامي نظام اسلامي ما با گذشت چند دهه از حيات پربركت خويش چالش هاي فراواني به خود ديده بود و در اين چالش ها دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اين نظام الهي را آزمايش كرده و در برابر آن صف آرايي كرده و برخي مسائل واهي را عليه اين نظام الهي و مردمي مطرح كرده و به مقابله با انقلاب برآمدند و همواره عنايت و توجهات حق تعالي و تدبيرات رهبري و هم چنين حضور آگاهانه و پشتيباني مردم بوده است تا اين چالش ها را با موفقيت گذر نمائيم
3. ايجاد ترديد در برخي نيروها بروز فتنه، خواسته يا ناخواسته مي تواند موجبات برخي مسائل از جمله ايجاد ترديد در باورهاي مردم نسبت به نظام اسلامي را فراهم آورد و به عبارتي دو دلي را در ميان برخي از نيروها ايجاد نمايد. يكي از اهداف دشمن ، همان تلاش براي ايجاد و گسترش فضاي ترديد حتي در ميان نيروهاي انقلابي است كه حتي عده اي از خواص، دانسته يا ندانسته به اين فضا وارد مي شوند و براي اين امر شواهد نشان مي دهد دشمن در يك جنگ نرم رسانه ها و وسايل ارتباطي خود را در فضاي سايبري كاملاً تجهيز نموده و عناصر خود را براي تأثيرگذاري در نيروها بسيار نزديك كرده است
4. آسيب زدن به امنيت كشور و ايجاد ناامني ناامني كه به واقع موجبات تزلزل در بسياري از مسائل هر نظام را فراهم مي آورد يكي از اهدافي است كه دشمنان در آينده نيز عليه ملت ايران تعقيب خواهند كرد كه ممكن است از طرق مختلف و به بهانه هاي گوناگوني صورت پذيرد. گاه از طريق ايجاد حاشيه هاي ناامن مثل افغانستان، عراق و... و گاه هم از طريق بمب گذاري هاي كور در داخل كشور و گاه... .
نتيجه اين ناامني، هدر رفت استعدادها، فرصت ها، امكانات و... خواهد شد كه در نهايت موجباب عقب نگه داشتن كشور را فراهم خواهد آورد.
5. دامن زدن به جنگ رواني جنگ رواني كه عبارت است از: «استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ساير امكانات به منظور تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و رفتار گروه هاي دوست، دشمن و بي طرف، براي دستيابي به اهداف»(1) ، يكي از اهداف مهم دشمن بوده و به اين معنا از طرق مختلف به ايجاد فضاهاي كاذب عليه ملت و مملكت ما اقدام مي نمايند. روزي موضوع عدم صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران، گاهي بحث حقوق بشر، زماني ناكارآمدي نظام اسلامي و... را مستمسك قرار داده وبه ناحق بر طبل جنگ رواني مي كوبد.
6. اسقاط نظام اسلامي يكي از آرزوها و اهداف دشمنان انقلاب و اسلام كه همواره از ابتداي انقلاب اسلامي ايران به عنوان هدف نهايي آن را دنبال مي كنند و تمام برنامه ها بر محور تحقق آن پي ريزي شده است در حقيقت، اسقاط نظام اسلامي است كه تحقيقاً در آينده نيز اين هدف را دنبال خواهند كرد.

پی نوشت:
1. سايت عمليات رواني و نيز رک به کتاب جنگ روانی، متفکر، حسین انتشارات زمزم هدایت،ص 16

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :
پربازدید
لينك هاي مرتبط
قم - خیابان معلم -کوچه 12 - جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تلفن :
025 - 37737213
نمابر :
025 - 37737217
کدپستی :
37185- 4466
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می باشد.