دوشنبه 30 مهر 1397
گروه برنامه ریزی و نظارت

این گروه در جهت اجرايي نمودن سياست هاي مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات و نيز پياده سازي اهداف مركز بر فعاليت گروهها و بخش هاي مختلف مركز نظارت داشته و اقدامات اجرايي لازم جهت تسهيل در روند پژوهش را براي اعضاي مركز فراهم مي نمايد. اهم وظايف اين گروه بدین شرح است:

تدوين برنامه و بودجه ساليانه، نظارت مستمر و مرحله‌اي بر اجراي دقيق برنامه‌ها بر اساس بودجه مصوب، نظارت و ارزشيابي عملکرد و فعاليت‌هاي مجموعه‌هاي مرکز، بررسي سازماني و برآورد نيروي انساني مورد نياز مرکز و ايجاد زمينه جذب نيروهاي کارآمد، برنامه‌ريزي براي بهبود روش‌هاي انجام کار و تحول اداري، پيش‌بيني، طراحي و پيشنهاد چارت تشکيلاتي مرکز به رياست حسب درخواست، تهيه شرح وظايف کليه معاونتها، مديريت‌ها، واحدها و...، طراحي شيوه‌هاي نوين اجرايي جهت بهينه سازي و ارتقاء توانمندي‌ها در قالب استانداردهاي معتبر مراکز پژوهشي، طراحي فرم‌هاي مورد نياز مرکز، برنامه‌ريزي، آينده‌نگري و تعيين سياست‌ها و شيوه‌هاي اجرايي با عنايت به استراتژي کوتاه مدت و دراز مدت مرکز، نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي مرکز، کارسنجي و نظرسنجي‌هاي مستمر دقيق و علمي، ساماندهي منابع انساني مرکز، گزارش‌گيري از بخشهاي مختلف و ارائه گزارش به رياست در صورت نياز.

پربازدید
لينك هاي مرتبط
قم - خیابان معلم -کوچه 12 - جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تلفن :
025 - 37737213
نمابر :
025 - 37737217
کدپستی :
37185- 4466
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می باشد.