دوشنبه 30 مهر 1397
اداره آموزش

اداره آموزش که از سال 1390 تأسـیس و از زیر مجـموعه‌های معاونت پژوهش می‌باشد، در جهت افزایش توانمندی همکاران و محقـقان مرکز و نیز طلاب حوزه های علمـیه سراسر کشور و در راسـتای پاسخ‌گویی به شـبهات و دفاع از کیـان اعتــقادی شیعه تلاش می نماید.

اداره آموزش که از سال 1390 تأسـیس و از زیر مجـموعه‌های معاونت پژوهش می‌باشد، در جهت افزایش توانمندی همکاران و محقـقان مرکز و نیز طلاب حوزه های علمـیه سراسر کشور و در راسـتای پاسخ‌گویی به شـبهات و دفاع از کیـان اعتــقادی شیعه تلاش می نماید. از جمـله مهم‌ترین وظایف اداره آموزش، آسیب‌شـناسی و مطـالعة نیازهای آموزشی محققان مرکز می‌باشد که با بهره‌گیری اسـاتید کار آزموده به این مهم توجه ویژه‌ای دارد. از دیگر وظایف این اداره، ایجاد دوره‌های آموزشی رسمی پس از تصویب در شورای گسترش شـورای عالی حوزه‌های علمـیه، آسیب شـناسی و پیشنهاد تاسـیس رشـته های تخصـصی یا تغیـیر در رشـته‌های حوزه‌های علمیه می‌باشد.

پربازدید
لينك هاي مرتبط
قم - خیابان معلم -کوچه 12 - جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تلفن :
025 - 37737213
نمابر :
025 - 37737217
کدپستی :
37185- 4466
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می باشد.