دوشنبه 30 مهر 1397
اساسنامه

  

اساسنامه مركز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات مركز مديريت حوزه علميه قم

مقدمه:
 اين مركز در سال 1379 با مصوبه شوراي عالي حوزه علميه تاسيس و آغاز به كار كرد و چندين مرحله در اساسنامه اين مركز تغييراتي ايجاد گرديد كه در نهايت در سال 1388 اساسنامه موجود تنظيم و تصويب شد. آنچه كه در تمامي اساسنامه¬ها و شرح وظايف ها موجود بود و مشي اصلي مركز حول آن شكل مي گرفت پاسخ¬گويي به پرسش¬ها و شبهات بوده است.
به عبارت ديگر آنچه كه اين مركز را از باقي مراكز بالاخص مراكز و معاونت¬هاي پژوهشي ديگر حوزه متمايز مي¬كرد و همواره مميزه اصلي مركز به حساب مي آمده است تمركز بر جنبه شبهه¬يابي و پاسخ¬گويي عالمانه و متقن در حوزه معارف ديني اهل بيت عليهم السلام مي باشد كه بحمدالله اين مركز با تمام فراز و نشيب¬ها و كم و كاستي هايي كه داشته است به دستاوردهاي بسيار قابل توجهي در راستاي وظايف خود دست يازيده و موجب گرديده كه اين مركز  مورد توجه و عنايات بسياري از مراجع، علما و بزرگان حوزه و نظام بالاخص مقام معظم رهبري قرار گيرد.
همانگونه كه در مقدمه اساسنامه مركز ذكر شده است اين مركز به منظور تبيين روزآمد انديشه ديني در جهت پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي بنيادين و رفع و دفع آسيب‌ها و شبهات مطرح در حوزه دين، توسعه و تقويت نوآوري‌ها در عرصه مواجهه فعال و عالمانه با شبهه‌‌افكني بر اساس مناظرات و جدال احسن، ارتقاء و تقويت توانمندي حوزويان در مواجهه علمي با شبهات و پرسش‌هاي نوپديد، و تقويت دانش و مهارت-هاي مناظره و گفت‌وگوي علمي می باشد.
«مركز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات» كه پيش از اين، وابسته به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه بود، از تاريخ تصويب اين اساسنامه، زير نظر مركز مديريت حوزه علميه قم و بر اساس ضوابط اين اساسنامه، به فعاليت مي‌پردازد.
در اين مختصر به اهم وظايف و رسالتي كه بر عهده اين مركز گذاشته شده است كه در مراكز ديگر پژوهشي يا وجود نداشته و يا بدين وسعت ديده نشده¬اند به شرح ذيل اشاره مي كنيم:

ماده1) مركز، وظايف زير را بر عهده دارد:
1. طراحي و تأسيس سامانه آسيب‌شناسي و شبهه‌شناسي و طبقه‌بندي و اولويت‌گذاري پرسش‌ها و شبهات بر اساس الگوي منطقي؛
2. ايجاد سيستم منظم پاسخ‌گويي علمي و روشمند به پرسش‌ها و شبهات بنيادين؛
3. ايجاد آرشيو جامع و طراحي و تأسيس سامانه اطلاع‌رساني چندزبانه از نتايج فعاليتهاي علمي؛
4. شناسايي كانونهاي خارجي و داخلي فعال در جهت تهاجم فرهنگي و ايجاد شبهات؛
5. شناسايي مراكز پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و شبهات در داخل و خارج و توسعه ارتباط مناسب با آنها در جهت اهداف مركز؛
6. طراحي روشهاي ارتقاي دانش حوزويان در جهت انجام‌دادن مناظرات علمي و آشنايي با فنون و مهارتهاي مجادلات احسن؛
7. بهره‌گيري از فن‌آوري نوين جهت تهيه و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و طراحي پايگاه‌هاي اينترنت و اينترانت در راستاي اهداف مركز؛
8. انتشار دستاوردهاي علمي مركز از طرق مناسب، از قبيل چاپ كتاب و نشريه؛
9. برگزاري كرسي‌هاي نقد و مناظره و نظريه‌پردازي.
 ماده2) اركان مركز، عبارت‌اند از:
1. شوراي سياست‌گذاري
2. رئيس
ماده 3) وظايف شوراي سياست‌گذاري مركز، عبارت است از:
1. بررسي و تأييد خط مشي‌ها و سياست‌هاي كلان مركز؛
2. تصويب برنامه‌هاي كلان مركز و پيشنهاد توسعه مركز، به مركز مديريت حوزه علميه قم؛
3. تصويب برنامه و بودجه سالانه مركز و پيشنهاد به مركز مديريت حوزه علميه قم؛
4. تصويب ساختار و تشكيلات مركز و پيشنهاد به مركز مديريت حوزه علميه قم؛
5. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مركز؛
6. ارزيابي جامع و كارشناسانه برنامه‌هاي مركز؛
7. نظارت بر روند كلي فعاليت‌ مركز؛
8. تأييد ايجاد دوره‌هاي آموزشي رسمي و اجراي رشته‌هاي تحصيلي و پيشنهاد آن به شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، جهت تصويب؛
9. بررسي و تصويب تأسيس رشته‌هاي پيشنهادي يا تغيير در برنامه درسي رشته‌ها، جهت پيشنهاد به شوراي عالي حوزه؛
10. تصويب خط مشي‌هاي مركز براي ارتباط با ساير مراكز و مؤسسات داخلي و خارجي؛
11. تصويب برنامه پژوهشي مركز؛
12. بررسي و تصويب اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، سمينارها و همايش‌هاي علمي؛
13. تأييد صلاحيت اعضاي هيئت علمي مركز و همكاران علمي رسمي؛
14. تصويب انتشار نشريات علمي.
ماده4) شوراي سياست‌گذاري مركز، از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1. رئيس مركز؛
2. معاون پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم؛
3. معاون تبليغ مركز مديريت حوزه علميه قم؛
4. چهار نفر از صاحب‌نظران حوزوي مسلط بر يكي از رشته‌هاي معارف اسلامي علاوه بر فقه و اصول، و آشنا با جريانات فكري و فرهنگي مهم داخلي و خارجي؛
تبصره1) اعضاي حقيقي شورا، با انتخاب و حكم مدير مركز مديريت حوزه علميه قم، به مدت دو سال منصوب مي‌شوند.
تبصره2) اعضا، يك نفر را از ميان خود، براي مدت دو سال به عنوان رئيس شورا، انتخاب مي‌كنند.
ماده 5) رئيس مركز، از ميان فضلاي آشنا با جريانات فكري و فرهنگي و مسلط بر يكي از رشته‌هاي معارف اسلامي، به وسيله مدير مركز مديريت حوزه علميه قم و با حكم وي، به مدت سه سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد وي، بلامانع است.

ماده6) وظايف رئيس مركز، عبارت است از:
1. پيشنهاد خط مشي‌ها و سياست‌هاي كلان مركز، به شوراي سياست‌گذاري؛
2. تهيه برنامه‌هاي كلان مركز و پيشنهاد به شوراي سياست‌گذاري؛
3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي داخلي به شوراي سياست‌گذاري؛
4. پيشنهاد ساختار و تشكيلات مركز به شوراي سياست‌گذاري؛
5. پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه مركز به شوراي سياست‌گذاري؛
6. پيشنهاد اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، سمينارها و همايش‌هاي علمي؛
7. امضاي قراردادها و اسناد مالي و غير مالي و كليه مدارك تعهد‌آور مركز؛
8. نصب معاونان پس از تأييد مدير مركز مديريت حوزه علميه قم و پذيرش استعفا يا عزل آنها؛
9. تأييد و انتصاب مديران گروه‌هاي مركز؛
10. نظارت بر حسن اجراي وظايف مركز؛
11. اجراي مصوبات شوراي سياست‌گذاري مركز؛
12. ارائه گزارش ساليانه عملكرد مركز به شوراي سياست‌گذاري و مركز مديريت حوزه علميه قم.
ماده7) كليه مراحل اداري تشكيل مركز و فعاليتهاي آن، بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي حوزه و شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي خواهد بود.
ماده8) از تاريخ تصويب اين اساس‌نامه، كليه مصوبات مغاير از جمله مصوبه 523 و 529 و 543، ملغا مي‌گردد.
اين اساس‌نامه در 8 ماده و 2 تبصره، در جلسات مورخه 9/12/1387 و 23/12/1387 و 7/1/1388 و 14/1/1388 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي

پربازدید
لينك هاي مرتبط
قم - خیابان معلم -کوچه 12 - جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تلفن :
025 - 37737213
نمابر :
025 - 37737217
کدپستی :
37185- 4466
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می باشد.